•         0721 012 254
  • .
  •   office@TopoStyle.Ro

TopoStyle ofera consultanta in urmatoarele domenii de activitate:

- Cadastru si carte funciara.
- Achizitii de terenuri.
- Lucrari topografice
- Studii geotehnice
- Evaluari imobiliare
- Realizare planuri urbanistice (PUZ, PUD, PUG)
- Obtinere acte de proprietate.
- Obtinere avize tehnice.
- Obtinere autorizatie de constructie.
- Asistenta de santier pe timpul constructiei
- Legatura cu autoritatile locale.