•         0721 012 254
  • .
  •   office@TopoStyle.Ro

Cadastrul forestier


- evidenta si inventarierea sistematica a fondului forestier national si a amenajamentelor silvice.

Cele trei componente principale ale cadastrului forestier:

- componenta tehnică a cadastrului forestier constă în determinarea poziției, a configurației și a mărimii suprafețelor de teren, în funcție de destinația acestora, dar și de proprietar; acestea se realizează pe baza măsurătorilor;

- componenta economică a cadastrului forestier constă în determinarea valorii economice a bunurilor imobile, după realizarea componentei tehnice. Sunt stabilite destinația și categoriile de folosință pentru fiecare parcelă de pădure.

- componenta juridică a cadastrului forestier constă în identificarea proprietarului și se realizează pe baza actului de proprietate și prin publicitatea imobiliară.