•         0721 012 254
  • .
  •   office@TopoStyle.Ro

Cadastru de Specialitate

Subsistemele de evidenta si inventariere sistematica din punct de vedere tehnic si economic a bunurilor mobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administrarii lor rationale.

Dintre acestea se disting:

- cadastrul forestier – evidenta si inventarierea sistematica a fondului forestier national si a amenajamentelor silvice, specificand suprafata, esenta lemnoasa, varsta, consistenta masei;

- cadastrul cailor ferate – evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si starii retelei feroviare;

- cadastrul drumurilor – evidenta si inventarierea terenurilor constructiilor, instalatiilor, si starii retelei de drumuri;

- cadastrul porturilor – evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane, platformelor tehnologice etc. ce deservesc unitatile portuare;

- cadastrul aeroporturilor – evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane, platformelor tehnologice etc. ce deservesc aeroporturile;

- cadastrul apelor – evidenta si inventarierea apelor, a terenurilor acoperite de ape si stuff, precum si a instalatiilor care le deservesc, organizate pe bazine hidrografice, specificand suprafata, cantitatea, folosinta, instalatiile de transport si exploatare, de protectie si ameliorare a calitatii;

- cadastrul fondului imobiliar – evidenta si inventarierea corpurilor de proprietate din localitati, specificand, pentru constructii, folosinta, materialele de constructie, structura, regimul de inaltime, fundatia, suprafata, dotarile, starea;

- cadastrul retelelor edilitare (apa, canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonice) – evidenta si inventarierea retelelor edilitare si a instalatiilor care le deservesc, specificand amplasamentele, traseele, dimensiunile, materialele de constructie, parametrii tehnici, starea.