•         0721 012 254
  • .
  •   office@TopoStyle.Ro

Cadastrul cãilor ferate


Este un subsistem de evidentã si inventariere sistematicã a tuturor corpurilor de proprietate din patrimoniul cãilor ferate, sub aspect tehnic, economic si juridic, corelat cu celelalte lucrãri necesare în vederea înscrierii în documentele tehnice ale cadastrului general si în documentatiile de publicitate imobiliarã.

Prin executarea lucrãrilor de cadastru de specialitate al cãilor ferate se realizeazã urmãtoarele obiective:

a) determinarea suprafetelor de teren, cu sau fãrã constructii, detinute de unitãtile aflate în subordinea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, denumit în continuare MLPTL, sau, dupã caz, de compania nationalã, societãtile nationale si societãtile comerciale de sub autoritatea MLPTL;

b) administrarea si gestionarea corectã a patrimoniului unitãtilor feroviare si apãrarea drepturilor lor prin înscrierea în registrele cadastrale si în cãrtile funciare;

c) asigurarea unei baze juste pentru stabilirea taxelor si/sau impozitelor datorate statului pentru bunurile imobiliare aflate în proprietatea unitãtilor feroviare, conform legislatiei în domeniul respectiv;

d) stabilirea zonelor juridice feroviare, a zonelor de sigurantã si de protectie ale infrastructurii feroviare.