•         0721 012 254
  • .
  •   office@TopoStyle.Ro

Cadastrul apelor


- în conformitate cu Legea 107/1996, reprezintă activitatea de inventariere, clasificare, evidenţă şi sinteză a datelor referitoare la reţeaua hidrografică, resursele de apă, lucrările de gospodărire a apelor, precum şi la prelevările şi restituţiile de apă.

Deoarece apa nu este staţionară, iar curgerea ei şi a substanţelor ce se colectează în ea n-au constrângeri de limite administrative sau graniţe politice, ci limite fizice şi hidromorfologice, apare ca absolut necesară abordarea bazinală.

Definiţia Cadastrului Apelor implică întocmirea unei baze de date ce conţine câte o înregistrare pentru fiecare obiectiv cadastral inventariat, indiferent de categoria din care face parte, cu datele tehnice ce caracterizează obiectivul.

Categoriile cadastrale luate în evidenţă la intocmirea cadastrului apelor.


- Lucrări, construcţii şi instalaţii care asigură gospodărirea complexă a apelor (baraje, acumulări permanente, derivaţii de debite);

- Lucrări de folosire a apelor, construcţiile şi instalaţiile aferente (alimentări cu apă, amenajări piscicole, amenajări balneare, turistice, alte lucrări de acest fel);

- Lucrări, construcţii şi instalaţii pentru protecţia calităţii apelor sau care influenţează calitatea apelor (statii de epurare);

- Construcţii de apărare împotriva acţiunii distructive a apei (îndiguiri, apărări şi consolidări de maluri, reprofilări de albii, alte lucrări de apărare);

- Traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente (poduri, podeţe, conducte, linii electrice, linii telefonice, etc);

- Amenajări şi instalaţii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă (balastiere, cariere, etc.;

- Lucrări de prospecţiuni, de explorare/exploatare prin foraje;

- Cadrul natural (cursuri de apă, degradari de maluri şi albii, lacuri naturale, etc.);

- Construcţii administrative;

- Construcţii şi instalaţii pentru monitorizarea fenomenelor hidrometeorologice.

Formular rapid cerere oferta TopoStyle.
Oferta va fi intocmita si retransmisa catre dumneavoastra de catre specialistii nostrii in maxim 12 ore.