•         0721 012 254
  • .
  •   office@TopoStyle.Ro

Cadastru Aeroporturilor

Cadastrul aeroporturilor


- evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane, etc., care deservesc aeroporturile;